Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Gadżet reklamujący firmę pszczelarską ma kształt graniastosłupa prawidłowego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Gadżet reklamujący firmę pszczelarską ma kształt graniastosłupa prawidłowego

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie

Sześciokąt foremny o boku 2 cm można podzielić na 6 trójkątów równobocznych o boku 2 cm. 

Korzystając z tego, że znamy wzór na pole trójkąta równobocznego, możemy zapisać, ile wynosi pole podstawy (czyli pole sześciokąta foremnego o boku 2 cm)

`P_p=6*(2^2sqrt3)/4=` `6*(4sqrt3)/4=6sqrt3\ cm^2` 

 

Obliczamy objętość gadżetu: 

`V=6sqrt3\ cm^2*8\ cm=48sqrt3\ cm^3~~48*1,73\ cm^3=83,04\ cm^3` 

 

 

Gęstość 0,7 g/cm³ oznacza, że 1 cm³ materiału z którego wykonano gadżet, waży 0,7 g. Policzmy, jaką masę ma 83,04 cm³ tego materiału:

`83,04*0,7\ g=58,128\ g` 

Odpowiedź:

Masa tego gadżetu wynosi 58,128 g.