Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj współrzędne punktów symetrycznych do punktów 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do punktów

23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie

a) Dwa punkty są symetryczne względem osi x, jeśli ich pierwsze współrzędne są takie same, a drugie współrzędne są liczbami przeciwnymi. 

`A'=(-3,-1)` 

`B'=(4,-6)` 

`C'=(-2,5)` 

 

b) Dwa punkty są symetryczne względem osi y, jeśli ich pierwsze współrzędne są liczbami przeciwnymi, a drugie współrzędne są jednakowe. 

`A'=(3,1)` 

`B'=(-4,6)` 

`C'=(2,-5)` 

 

c) Dwa punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych, jeśli odpowiadające sobie współrzędne są liczbami przeciwnymi. 

`A'=(3,-1)` 

`B'=(-4,-6)` 

`C'=(2,5)` 

 

d) Dwa punkty są symetryczne względem prostej y=x, jeśli współrzędna x pierwszego punktu jest równa współrzędnej y drugiego punktu oraz współrzędna y pierwszego punktu równa jest współrzędnej x drugiego punktu. 

`A'=(1,-3)` 

`B'=(6,4)` 

`C'=(-5,-2)`