Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przerysujcie...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Proporcja Iloczyn wyrazów skrajnych: Iloczyn wyrazów środkowych:
`1/5=6/30` `1*30=30` `5*6=30`
`3/7=12/28` `3*28=84` `7*12=84`
`2:7=8:28` `2*28=56` `7*8=56`
`5:9=25:45` `5*45=225` `9*25=225`
Odpowiedź:Iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych.