Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Narysuj wykres...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) `y=-2x^2`

- Miejsca zerowe:

x=0

- Wartości niedodatnie (ujemne lub zero) dla wszystkich liczb rzeczywistych, wartości ujemne dla liczb rzeczywistych bez zera

 

b) `y=-2x^2+8` 

- Miejsca zerowe:

x=-2

x=2

- Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla -2<x<2 oraz wartości ujemne dla x<-2 oraz x>2

 

c) `y=1/2x^2` 

- Miejsca zerowe:

x=0

- Funkcja przyjmuje wartości nieujemne dla wszystkich liczb rzeczywistych

 

d) `y=1/2x^2-2` 

- Miejsca zerowe:

x=-2

x=2

- Funkcja przyjmuje wartości ujemne dla -2<x<2 oraz wartości dodatnie dla x<-2 lub x>2.