Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, którego bok ma 7 cm 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, którego bok ma 7 cm

30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie
33Zadanie
34Zadanie
35Zadanie
36Zadanie
37Zadanie
38Zadanie

Skoro przekrój jest trójkątem równobocznym, to kąty przekroju mają 60°, możemy zapisać je na rysunku:

Obliczamy długość wysokości z twierdzenia Pitagorasa: 

`h^2+(3,5)^2=7^2` 

`h^2+(3 1/2)^2=49` 

`h^2+(7/2)^2=49` 

`h^2+49/4=49` 

`h^2=49-49/4=49-12 1/4=` `36 3/4` 

`h=sqrt(36 3/4)=` `sqrt(147/4)=sqrt147/sqrt4=sqrt147/2=(sqrt49*sqrt3)/2=(7sqrt3)/2\ cm` 

 

`P_p=pi*3,5^2=pi*(7/2)^2=49/4pi=12 1/4pi\ cm^2` 
`P_b=pi*3,5*7=24,5pi\ cm^2` 

`P_c=12 1/4pi+24,5pi=12,25pi+24,5pi=` `36,75pi\ cm^2` 

`V=1/3*49/4pi*(7sqrt3)/2=` `(343sqrt3)/24\ cm^3`