Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją, wpisując w miejsce znaków "?" odpowiednie wielkości 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją, wpisując w miejsce znaków "?" odpowiednie wielkości

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

`obliczenia` 

`I` 

`V=1/3*40*10=400/3\ cm^3=133 1/3\ cm^3` 

 

`II` 

`300=P_p*10*1/3\ \ \ |*3` 

`900=P_p*10\ \ \ |:10` 

`P_p=90\ cm^2` 

 

`III` 

`270=1/3*30*h` 

`270=10*h\ \ \ |:10` 

`h=27\ m` 

 

`IV` 

`V=1/3*13*5=65/3=21 2/3\ dm^3` 

 

`V` 

`36=1/3*12*h` 

`36=4*h\ \ \ |:4` 

`h=9\ cm` 

 

`VI` 

`65=1/3*P_p*13\ \ \ |:13` 

`5=1/3*P_p\ \ \ |*3` 

`P_p=15\ cm^2`   

 

 

 

Ostrosłup I II III IV V VI
Pole podstawy `40\ cm^2`  `90\ cm^2`  `30\ m^2`  `13\ dm^2`  `12\ cm^2`  `15\ cm^2` 
Wysokość  `10\ cm` `10\ cm`  `27\ m`  `5\ dm`  `9\ cm`  `13\ cm` 
Objętość `133 1/3\ cm^3`  `300\ cm^3`  `270\ m^3`  `21 2/3\ dm^3`  `36\ cm^3`  `65\ cm^3`