Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przepisz wyrażenia arytmetyczne, ponumeruj występujące z nich działania4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przepisz wyrażenia arytmetyczne, ponumeruj występujące z nich działania

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

 `a)` 

Najpierw odejmowanie w nawiasie, potem mnożenie, a na koniec dodawanie.

`1/2+1/2*(1/3-0,1)=` `1/2+1/2*(10/30-3/30)=`  

`=1/2+1/2*7/30=` `30/60+7/60=37/60` 

 

`b)` 

Najpierw potęgowanie, potem mnożenie

`2/5*(-0,4)^2=` `2/5*(-4/10)^2=` `2/5*(-2/5)^2=` 

`=2/5*(-2/5)*(-2/5)=` `8/125`      

 

`c)`  

Najpierw odejmowanie w nawiasie, potem mnożenie, a następnie dodawanie w nawiasie, potem dzielenie i na koniec odejmowanie

`12-91:(0,12+1/4*(-2-0,3))=` `12-91:(0,12+1/4*(-2,3))=` 

`=12-91:(12/100+1/4*(-23/10))=` `12-91:(12/100-23/40)=` 

`=12-91:(48/400-230/400)=` `12-91:(-182/400)=` 

`=12-strike91^1*(-400/strike182^2)=` `12+400/2=12+200=212` 

 

`d)` 

Najpierw potęgowanie, potem dzielenie, a na końcu dodawanie

`4+16:(9-8,75)^(-1)=` `4+16:(0,25)^(-1)=` `4+16:(1/4)^(-1)=` 

`=4+16:1/(1/4)=` `4+16:4=4+4=8` 

 

`e)` 

Najpierw dzielenie i mnożenie, potem odejmowanie i dodawanie

`0,75+strike(0,25)^(0,05)*1/strike5^1-1/5:0,4=` 

`=0,75+0,05-1/5:4/10=` 

`=0,8-1/5:2/5=` `0,8-1/strike5^1*strike5^1/2=` 

`=0,8-1/2=0,8-0,5=0,3` 

 

`f)` 

Najpierw dzielenie, potem mnożenie

`15:12*5/12=strike15^5/strike12^4*5/12=`  `25/48`