Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Ile waży kolumna o wymiarach...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ile waży kolumna o wymiarach...

IIZadanie
Sprawdź sam siebieZadanie

`\pi=3.14` 

Podzielmy kolumnę na trzy walce:

`V_1,\ r_1\ h_1`    - objętość i wymiary górnego walca

`V_2,\ r_2,\ h_2` - objętość i wymiary środkowego walca

`V_3,\ r_2,\ h_2` - objętość i wymiary dolnego walca

 

Odczytajmy z rysunku:

`r_1=0.5m`

`h_1=0.4m`

`r_2=16-0.5-0.6=15m`

`h_2=0.3m`

`r_3=0.6m`

`h_3=0.6m`

 

`V=\pir^2*h`  

`V_k=V_1+V_2+V_3`

 

`V_1=3.14*(0.5)^2*0.4=3.14*0.25*0.4=0.314m^3`

`V_2=3.14*(0.3)^2*15=3.14*0.09*15=4.239m^3`

`V_3=3.14*(0.6)^2*0.6=3.14*0.36*0.6=0.67824m^3` 

 

`V_k=0.314+4.239+0.67824=5.23124m^3` 

 

a) Kolumna z betonu:

`5.23124*2000=10462.48kg` 

 

b) kolumna z drewna:

 

`5.23124*800=4184.992kg `

 

c) kolumna z granitu:

`5.23124*3000=15693.72kg`