Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przepisz do zeszytu i wstaw w miejsce ? odpowiednią liczbę 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przepisz do zeszytu i wstaw w miejsce ? odpowiednią liczbę

27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie
30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie
33Zadanie
34Zadanie
35Zadanie

`a)\ 824\ cm^3=824*(10\ mm)^3=824*1000\ mm^3=824\ 000\ mm^3` 

`b)\ 72\ 000\ dm^3=72\ 000*(0,1\ cm)^3=72\ 000*0,001\ cm^3=72\ cm^3` 

`c)\ 0,28\ m^3=0,28*(100\ cm)^3=0,28*1\ 000\ 000\ cm^3=280\ 000\ cm^3` 

`d)\ 0,0008\ km^3=0,0008*(1000\ m)^3=0,0008*1\ 000\ 000\ 000\ m^3=800\ 000\ m^3` 

`e)\ 280\ 000\ cm^3=280\ 000*(0,1\ dm)^3=280\ 000*0,001\ dm^3=280\ dm^3=280\ l` 

`f)\ 0,002\ l=0,002\ dm^3=0,002*(10\ cm)^3=0,002*1000\ cm^3=2\ cm^3=2*(10\ mm)^3=2*1000\ mm^3=2000\ mm^3`