Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Podczas ewolucji łyżwiarz trzyma 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obliczmy, jaką drogę pokonuje koniec łyżwy zataczający okrąg podczas jednego obrotu: 

`L=2*pi*1,8\ m=3,6pi\ m~~3,6*3,14\ m=11,304\ m=0,011304\ km` 

 

Wyraźmy czas w godzinach:

`3\ s=3/60\ mi n=1/20\ mi n=1/20*1/60\ h=1/1200\ h` 

 

Obliczamy prędkość, dzieląc drogę przez czas:

`v=(0,011304\ km)/(1/1200\ h)=(0,011304)/(1/1200)\ (km)/h=0,011304:1/1200\ (km)/h=0,011304*1200\ (km)/h=13,5648\ (km)/h`