Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Narysuj w zeszycie 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Mamy wzór na długość okręgu o promieniu r, wyznaczmy z niego r:

`L=2pir\ \ \ \ |:2pi` 

`L/(2pi)=r` 

`r=L/(2pi)` 

Korzystając z wyprowadzonego wzoru możemy łatwo obliczyć, jaką długość mają promienie kolejnych okręgów. 

`a)\ r=(10\ cm)/(2pi)=5/(pi)\ cm~~5/(3,14)\ cm=500/314\ cm=1,59...\ cm~~1,6\ cm` 

`b)\ r=(20\ cm)/(2pi)=10/(pi)\ cm~~10/(3,14)\ cm=1000/314\ cm=3,18...\ cm~~3,2\ cm`  

`c)\ r=(30\ cm)/(2pi)=15/(pi)\ cm~~15/(3,14)\ cm=1500/314\ cm=4,77...\ cm~~4,8\ cm` 

 

Należy narysować okręgi o promieniach 1,6 cm, 3,2 cm oraz 4,8 cm. Aby łatwo było odczytać długość odcinków, zadanie rozwiązujemy na papierze w kratkę - dwie kratki mają długość 1 cm.