Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelkę tak, aby wielkości x i y były wprost proporcjonalne. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelkę tak, aby wielkości x i y były wprost proporcjonalne.

22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie

UWAGA

W treści zadania prawdopodobnie jest błąd - zamiast wprost proporcjonalne powinno być odwrotnie proporcjonalne. 

 

Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne, jeśli ich iloczyn jest stały. 

 

`a)` 

`6*y=4*24` 

`y=(4*strike24^4)/strike6^1=16` 

 

`x*8=4*24` 

`x=(4*strike24^3)/strike8^1=` `12` 

 

`30*y=4*24` 

`y=(4*strike24^4)/strike30^5=` `16/5=3 1/5=3,2` 

 

`x*1 1/3=4*24` 

`x=(4*24)/(1 1/3)=` `(4*24)/(4/3)=` `4*24:4/3=` `strike4*24*3/strike4=` `24*3=72` 

 

`150*y=4*24` 

`y=(4*strike24^8)/strike150^50=` `(strike4^2*8)/strike50^25=` `16/25=0,64` 

 

 

 

`x`  `4`  `6`  `12`  `30`  `72`  `150` 
`y`  `24`  `16`  `8`   `3,2`  `1 1/3`  `0,64` 

   

 

`b)` 

`2,4*y=0,6*1` 

`y=(0,6)/(2,4)=6/24=1/4` 

 

`x*1/3=0,6*1` 

`x=(0,6)/(1/3)=` `0,6*3=1,8` 

 

`x*6=0,6*1` 

`x=(0,6)/6=0,1` 

 

`0,01*y=0,6*1` 

`y=(0,6)/(0,01)=` `60/1=60` 

 

 

`x`  `2,4`  `1,8`  `0,6`  `0,1`  `0,01` 
`y`  `1/4`   `1/3`     `1`  `6`  `60` 

 

 

`c)` 

Obliczmy, ile równy jest każdy iloczyn x i y. 

`0,75*1 1/3=3/4*1 1/3=` `3/4*4/3=1` 

 

`0,05*x=1` 

`x=1:0,05=100:5=20` 

 

`x*10=1` 

`x=1/10` 

 

`0,2y=1` 

`y=1:0,2=10:2=5` 

 

`2x=1` 

`x=1/2` 

 

`1*y=1` 

`y=1` 

 

 

`x`  `0,05`  `1/10`  `0,2`  `1/2`  `0,75`  `1` 
`y`  `20`  `10`  `5`  `2`  `1 1/3`  `1`