Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W rombie ABCD o polu 108 cm² umieszczono kwadrat BFDE4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W rombie ABCD o polu 108 cm² umieszczono kwadrat BFDE

30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie
33Zadanie
34Zadanie
35Zadanie
36Zadanie

Obliczmy długość odcinka DB (korzystając z tego, że pole rombu ABCD możemy obliczyć jako połowę iloczynu jego przekątnych):

`|BD|*strike18^9*1/strike2^1=108` 

`|BD|*9=108` 

`|BD|=108:9=(90+18):9=10+2=12\ cm` 

 

 

Kwadrat jest też rombem, więc jego pole także możemy obliczyć jako połowę iloczyny przekątnych (pamiętaj, że w kwadracie obie przekątne są równe)

`P_(BFDE)=12*strike12^6*1/strike2^1=12*6=72\ cm^2`  

Odpowiedź:

Pole kwadratu BFDE wynosi 72 centymetry kwadratowe.