Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Karawana wychodząca z oazy O chce dotrzeć do traktu AB4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Karawana wychodząca z oazy O chce dotrzeć do traktu AB

12Zadanie
1 Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`Droga\ OA` 

`V=2,5\ (km)/h` 

`s=5\ km` 

W czasie 1 godziny karawana pokona 2,5 km, aby obliczyć, w jakim czasie pokona 5 km, wystarczy podzielić: 

`t=5:2,5\ h=50:25\ h=2\ h` 

 

 

`Droga\ OB` 

`V=5\ (km)/h` 

`s=12\ km` 

`t=12:5\ h=12/5\ h=2 2/5\ h=2,4\ h` 

 

`Droga\ trzecia` 

`V=2\ (km)/h` 

`s=?` 

Nie znamy długości tej drogi, ale zwróć uwagę, że jest to wysokość trójkąta prostokątnego OAB. Obliczmy pole trójkąta na dwa sposoby (s to wysokość trójkąta):

`5*12*1/2=13*s*1/2` 

`5*12=13*s` 

`s=(5*12)/13=60/13\ km` 

 

Teraz możemy obliczyć, jak długo pójdzie karawana tą drogą: 

`t=60/13:2\ h=60/13*1/2\ h=60/26\ h=2 8/26\ h=2 4/13\ h` 

Odpowiedź:

Karawana powinna wybrać drogę na wschód (drogę OA).