Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Obwód wielokąta przedstawionego na rysunku jest równy 62,4 cm. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Obwód wielokąta przedstawionego na rysunku jest równy 62,4 cm.

15Zadanie
16Zadanie

a) Obwód czworokąta wynosi 62,4 cm. 

Zapisujemy równanie opisujące obwód czworokąta. 
`x+x-7+x-11+x-8=62,4` 
`4x-26=62,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+26` 
`4x=88,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:4` 
`x=22,1` 


Długości boków czworokąta to:
`|AB|=x=22,1 \ [cm]` 

`|BC|=x-8=22,1-8=14,1 \ [cm]`  

`|CD|=x-11=22,1-11=11,1 \ [cm]`  

`|AD|=x-7=22,1-7=15,1 \ [cm]`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Obwód pięciokąta wynosi 62,4 cm. 

Zapisujemy równanie opisujące obwód tego pięciokąta. 
`x+3x-10+16-x+4x-21+2x=62,4` 
`9x-15=62,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+15` 
`9x=77,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:9` 
`x=8,6` 

 

Długości boków pięciokąta to:
`|AB|=x=8,6 \ [cm]` 

`|BC|=3x-10=3*8,6-10=25,8-10=15,8 \ [cm]`    

`|CD|=16-x=16-8,6=7,4 \ [cm]`  

 

`|DE|=4x-21=4*8,6-21=34,4-21=13,4 \ [cm]` 

`|AE|=2x=2*8,6=17,2 \ [cm]`