Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Uzupełnij zapis tak, by otrzymać równanie, które spełnia liczba 0. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij zapis tak, by otrzymać równanie, które spełnia liczba 0.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) Obliczamy wartość lewej stony równania dla x=0. 
`L=7*(0+1)+3=7*1+3=7+3=10` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 10 [obie strony równania muszą być równe].
`P=ul(ul(10)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(2x+10)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-5x+10)) \ \ \ \ "itp."`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Obliczamy wartość prawej strony równania dla x=0. 
`P=3*(0-1)-2*(0+4)=3*(-1)-2*4=-3-8=-11` 

Lewa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmuje wartość -11. Z lewej strony równania mamy już x. 
`L=ul(ul(-11))+x \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ L=ul(ul(2x-11))+x \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ L=ul(ul(-5x-11))+x \ \ \ \ "itp."`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Obliczamy wartość lewej strony równania dla x=0. 
`L=(0+6)/2=6/2=3` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 3 [obie strony równania muszą być równe]. 
Z prawej strony równania mamy już:
`(x+2)/6=(0+2)/6=2/6=1/3` 

Prawa strona może mieć postać:
`P=(x+2)/6+ul(ul(2 2/3)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=(x+2)/6+ul(ul(3+2x-1/3)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=(x+2)/6+ul(ul(3x+2 2/3))` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) Obliczamy wartość lewej strony równania dla x=0.
`L=x^2=0^2=0` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 0 [obie strony równania muszą być równe].  
`P=ul(ul(x)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-3x)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-5+3x+5)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(0))`