Autorzy:Janowicz Jerzy
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wyłącz liczbę (-1) poza nawias. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyłącz liczbę (-1) poza nawias.

31Zadanie
32Zadanie
33Zadanie
34Zadanie

`a) \ -28a-57,5b=(-1)*28a+(-1)*57,5b=(-1)(28a+57,5b)` 


`b) \ -7x^2+8xy+1/3z=(-1)*7x^2+(-1)*(-8xy)+(-1)*(-1/3z)=`  
`\ \ \ \ =(-1)(7x^2-8xy-1/3z)`    


`c) \ 48k^2-18m^2+19n=(-1)*(-48k^2)+(-1)*18m^2+(-1)*(-19n)=` 
`\ \ \ =(-1)(-48k^2+18m^2-19n)` 


`d) \ 36ab-27bc-19ac=(-1)(-36ab)+(-1)*27bc+(-1)*19ac=`   
`\ \ \ =(-1)(-36ab+27bc+19ac)` `e) \ zx^2+zx+3x=(-1)(-zx^2)+(-1)(-zx)+(-1)(-3x)=` 
`\ \ \ =(-1)(-zx^2-zx-3x)`