Autorzy:Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Zapisz słowami.4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

4,6cm cztery i sześć dziesiątych centymetra

5,23m pięć i dwadzieścia trzy setne metra

8,15kg osiem i pietnaście setnych kilograma

30,60 kg trzydzieści i sześćdziesiąt kilograma

6,05m sześć i pięć setnych metra