Autorzy:Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
W podanych poniżej zestawach liczby nie zostały4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W podanych poniżej zestawach liczby nie zostały

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

a) W tym ciągu liczb każda kolejna zmniejsza się o 4. 

Dowód:

`3-4=(-1)`

`-1-4=(-5)`

b) W tym ciągu liczb każda kolejna jest iloczynem poprzednij oraz liczby -2

`2*(-2)=(-4)`

`(-4)*(-2)=8`

`8*(-2)=(-16)`

c)

 W tym ciągu liczb każda kolejna zmniejsza się o 3. 

`-3-3=(-6)`

`-6-3=(-9)`

`-9-3=(-12)`

d)

W tym ciągu liczb na zmianę od poprzedniego wyrazu odejmowana lub dodawana jest jakaś liczba w następujący sposób:

najpierw liczba 21, potem liczba o 14 od niej większa, czyli 35, później liczba o 14 od 35 większa czyli 49.

Dowód:

Najpierw odejmujemy liczbę 21.

`7-21=(-14)`

Potem do otrzymanej liczby dodajemy liczbę o 14 większą od 21, czyli 35.

`-14+35=21`

Potem do otrzymanej liczby odejmujemy liczbę o 14 większa od 35, czyli 49. 

`21-49=(-28)`