Autorzy:Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Narysuj prostokąt ABCD. Na boku CD zaznacz dowolny4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Narysuj prostokąt ABCD. Na boku CD zaznacz dowolny

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

a)

b)

AED i FEA, BCE i FBE

c)

prostokąt AFED, trójkąt AFE

 

Uzasadnienie:

Prostokąt AFED ma jeden bok równy wysokości trójkąta AFE i drugi bok równy jego podstawie, obliczamy jego pole, mnożąc te boki, a ponieważ trójkąt AFE jest połową prostokąta AFED, iloczyn ten dzielimy przez 2.