Autorzy:Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Dane są liczby: -12, -10, -44.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wśród danych liczb jest para liczb przeciwnych. P

Liczba -4 jest o 6 większa od -10. P

Z podanych liczb największą wartośc bezwzględną ma liczba 10. F

Iloczyn liczb -12, 0 i 8 jest ujemny. F

Iloczyn liczb -10, -4 i 10 jest dodatni. P

Suma wszystkich podanych liczb jest dodatnia. F

Różnica sumy liczb ujemnych wybranych spośród podanych i sumy liczb dodatnich jest dodatnia. F