Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2014
Zapisz wyrażenie algebraiczne, które pozwoli obliczyć obwód figury przedstawionej na rysunku. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zapisz wyrażenie algebraiczne, które pozwoli obliczyć obwód figury przedstawionej na rysunku.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Obwód to suma długości wszystkich boków danej figury. 


Figura na obrazku ma:
- 11 boków długości x; 
- 2 boki długości y; 

Jej obwód to:
`11x+2y` 


a) Wartość powyższego wyrażenia (opisującego obwód) dla x=5 i y=7,1 wynosi:
`11*5+2*7,1=55+14,2=69,2`  


b)Wartość powyższego wyrażenia (opisującego obwód) dla x=4 1/₅ i y=5,94 wynosi:
`11*4 1/5+2*5,94=11*4,2+2*5,94=46,2+11,88=58,08`