Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2014
W prostokątnym układzie współrzędnych narysowano trasę, która przebiega kolejno od punktu A do B, 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W prostokątnym układzie współrzędnych narysowano trasę, która przebiega kolejno od punktu A do B,

1Zadanie
2Zadanie

a) Współrzędne punktów to:
`A=(1,-6)` 

`B=(3,-6)` 

`C=(3,-5)` 

`D=(6,-5)` 

`E=(6,4)` 

`F=(3,4)` 

`G=(3,6)` 

`H=(-2,6)` 

`I=(-2,4)` 

`J=(-6,4)` 

`K=(-6,0)` 

`L=-5,0` 

`M=(-5,-1)` 

`N=(-2,-1)` 

`O=(-2,-2)` 

`P=(1,-2)` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


B) Długości poszczególnych odcinków to:
`|AB|=2` 

`|BC|=1` 

`|CD|=3` 

`|DE|=9` 

`|EF|=3` 

`|FG|=2` 

`|GH|=5` 

`|HI|=2` 

`|IJ|=4` 

`|JK|=4` 

`|KL|=1` 

`|LM|=1` 

`|MN|=3` 

`|NO|=1` 

`|OP|=3` 

`|PA|=4` 


Obwód to suma długości wszystkich boków wielokąta. 
`Obw.=2+1+3+9+3+2+5+2+4+4+1+1+3+1+3+4=` 
`\ \ \ \ \ \ \ =4*1+3*2+4*3+3*4+5+9=4+6+12+12+5+9=48` 


Obwód wielokąta wynosi 48.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Wielokąt dzielimy na figury, których pole potrafimy obliczyć. 

  

Pole wielokąta to suma pól poszczególnych figur. 
`P=P_1+P_2+P_3+P_4+P_4+P_5+P_6` 

`P=4+15+10+48+15+2=94` 


Pole wielokąta wynosi 94