Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Diagram przedstawia, jakich kręgowców jest najwięcej. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Diagram przedstawia, jakich kręgowców jest najwięcej.

26Zadanie
27Zadanie

`a)\ 645/41200~~0,016=1,6%` 

`b)\ 20%*645=0,2*645=129` 

`c)\ 52%*645=335,4~~335`  - gatunki ptaków w Polsce

       `21%*41200=0,21*41200=8652`    - gatunki ptaków na świecie

       `335/8652~~0,039=3,9%`   

Odpowiedź:

a) W Polsce żyje około 1,6% gatunków kręgowców. 

b) W Polsce żyje 129 gatunków ssaków. 

c) W Polsce żyje około 3,9% gatunków ptaków.