Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Zasoby światowe ropy naftowej ocenia się na 140 mld ton. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zasoby światowe ropy naftowej ocenia się na 140 mld ton.

22Zadanie
23Zadanie

`a)\ 19%+56%=75%` 

`b)` `56%:24%=56:24>48:24=2` 

`c)\ 19%*140\ mld=0,19*140\ mld=(0,20-0,01)*140\ mld=` 
       `=28\ mld-1,4\ mld=26,6 \ mld` 

`d)\ 24%-1%=23%` 

        `23%*140\ mld=0,23*140\ mld=32,2\ mld` 

`e)\ 56%*35%=0,56*0,35=0,196=19,6%` 

`f)\ 56%*18%*140\ mld=` `0,56*0,18*140\ mld=14,112\ mld` 

Odpowiedź:

a) Zasoby Oceanii, Afryki i Azji (włączając Bliski Wschód) stanowią 75% światowych zasobów ropy naftowej. 

b) Jest to prawda. 

c) W zasobach Oceanii, Afryki i Azji (bez Bliskiego Wschodu) znajduje się 26,6 mld ton ropy naftowej. 

d) Europejskie zasoby ropy naftowej są o 32,2 mld ton mniejsze niż zasoby ropy naftowej w Ameryce. 

e) W Arabii Saudyjskiej znajduje się 19,6% światowych zasobów ropy naftowej. 

f) W zasobach Iranu znajduje się 14,112 mld ton ropy naftowej.