Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Pierwszy mikroskop powstał pod koniec XVI wieku4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Pierwszy mikroskop powstał pod koniec XVI wieku

20Zadanie
21Zadanie

`a)\ r=7,5*10^-3\ mm:2=3,75*10^-3\ mm` 

`b)\ 7,5*10^-3\ mm*50=375*10^-3\ mm=375*0,001\ mm=0,375\ mm` 
      `2*10^-3\ mm*50=100*10^-3\ mm=10^-1\ mm=0,1\ mm`  

 


     `7,5*10^-3\ mm*300=2250*10^-3\ mm=2250*0,001\ mm=2,25\ mm`         

`2*10^-3\ mm*300=600*10^-3\ mm=600*0,001\ mm=0,6\ mm`  


`c)\ 3\ mm:300=3/300\ mm=1/100\ mm=0,01\ mm` 
      `6\ mm:300=6/300\ mm=2/100\ mm=0,02\ mm` 


`d)\ 300:50=30:5=6` 
       `1\ mm*6=6\ mm` 


`e)\ sqrt(1\ cm^2)=1\ cm`  - długość boku kwadratu (w powiększeniu)

      `1\ cm:100=1/100\ cm=0,01\ cm=0,01*10\ mm=0,1\ mm`  

      `0,1\ mm*0,1\ mm=0,01\ mm^2`  

Odpowiedź:

a) Promień krwinki czerwonej to `3,75*10^-3\ mm` 
b) Obraz krwinki widziany przez najsłabszy mikroskop miał promień 0,375 mm i grubość 0,1 mm, natomiast obraz krwinki widziany przez najlepszy mikroskop miał promień 2,25 mm i grubość 0,6 mm. 

c) Ten obiekt miał w rzeczywistości wymiary 0,01 mm x 0,02 mm. 

d) Przy maksymalnym powiększeniu obraz tego obiektu ma długość 6 mm. 

e) Ten obiekt miał rzeczywiste pole równe 0,01 milimetra kwadratowego.