Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Uporządkuj od najmniejszej do największej: a) długości 0,09 km, 112 m4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Uporządkuj od najmniejszej do największej: a) długości 0,09 km, 112 m

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

`a)\ 0,09\ km=0,09*1000\ m=90\ m=90*100\ cm=9000\ cm` 
       `112\ m=112*100\ cm=11\ 200\ cm` 
       `540\ 000\ mm=540\ 000*0,1\ cm=54\ 000\ cm` 
`7980\ cm<0,09\ km<112\ m<540\ 000\ mm`

 

`b)\ 740\ 000\ g=740\ 000*0,1\ dag=74\ 000\ dag=74\ 000*0,01\ kg=740\ kg` 
      `0,13\ t=0,13*1000\ kg=130\ kg` 
      `7500\ dag=7500*0,01\ kg=75\ kg` 

`54\ kg<7500\ dag<0,13\ t<740\ 000\ g` `c)\ 1920\ a=1920*100\ m^2=192\ 000\ m^2`  
       `710\ ha=710*10\ 000\ m^2=7\ 100\ 000\ m^2` 
       `0,04\ km^2=0,04*1000\ m*1000\ m=` `40\ 000\ m^2` 

`0,04\ km^2<1920\ a<600\ 000\ m^2<710\ ha` 

 

`d)\ 6140\ min=6140*1/60\ h=6140/60 \ h=614/6\ h=` `307/3\ h=102 1/3\ h` 

      `120\ min\ 30\ s=2\ h \ 30\ s` 
       `360\ 000\ s=360\ 000*1/60\ min=` `(360\ 000)/60\ min=` `6000\ min=6000*1/60\ h=6000/60\ h=` `100\ h` 
`120\ min\ 30\ s<30\ h\ 20\ min<360\ 000\ s<6140\ min` 

`e)\ 4200\ cm^3=4200*0,1\ dm*0,1\ dm*0,1\ dm=4,2\ dm^3` 
      `0,0003\ km^3=0,0003*1000\ m*1000\ m*1000\ m=` `300\ 000\ m^2` `=300\ 000\ 000\ dm^3` 
      `0,7\ m^3=0,7*10\ dm*10\ dm*10\ dm=700\ dm^3` 

`4200\ cm^3<0,7\ m^3<54\ 000\ dm^3<0,0003\ km^3`    
` `