Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Pole przekroju osiowego walca jest równe 20 cm². Oblicz pole powierzchni bocznej4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Pole przekroju osiowego walca jest równe 20 cm². Oblicz pole powierzchni bocznej

25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie

Przekrój osiowy to prostokąt, którego wymiary to wysokość walca (h) oraz średnica podstawy (d):

`20=d*h` 

` ` 

Pole powierzchni bocznej walca to z kolei pole prostokąta, którego jeden wymiar to obwód podstawy, a drugi to wysokość walca

`P_b=d*pi*h=pi*(d*h)=pi*20=20pi\ cm^2`