Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Znajdź miejsca zerowe funkcji a) y=7x+144.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Miejsce zerowe to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0 . 

 

`a)\ 7x+14=0\ \ |-14` 

`7x=-14\ \ |:7` 

`x=-2` 

 

 

`b)\ -2x+3=0\ \ |-3` 

`-2x=-3 \ \ |:(-2)` 

`x=(-3)/(-2)=3/2=1 1/2` 

 

`c)\ 1/2x+5=0\ \ |-5` 

`1/2x=-5\ \ |*2` 

`x=-10` 

 

 

`d)\ -0,3x+15=0\ \ |-15` 

`-0,3x=-15\ \ |:(-0,3)` 

`x=-15:(-0,3)=15:0,3=150:3=50`