Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Wykres przedstawia wyrażoną w niutonach siłę oporu powietrza działającego na samochód fiat 126p4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykres przedstawia wyrażoną w niutonach siłę oporu powietrza działającego na samochód fiat 126p

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

a) przy prędkości 20 km/h: 12,5 N (1 jednostka na osi pionowej to 25 N, 25 N:2=12,5 N)

    przy prędkości 40 km/h: 50 N

    przy prędkości 80 km/h: 200 N

 

b) Wraz ze wzrostem prędkości siła oporu rośnie

 

c) dla prędkości większych niż 55 km/h 

 

d) Nie jest proporcjonalna, ponieważ dla prędkości 40 km/h wartość siły oporu to 50 N, a dla prędkości 2 razy większej wartość siły wynosi 200 N (czyli 4 razy więcej niż dla prędkości 40 km/h)

Można także spojrzeć na wykres i zobaczyć, że składa się on z odcinków, natomiast jeśli wielkości byłyby proporcjonalne to wykres byłby bardziej "gładki"