Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później od Kazimierza Dolnego. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później od Kazimierza Dolnego.

82Zadanie
83Zadanie
84Zadanie
85Zadanie
86Zadanie
87Zadanie
88Zadanie
89Zadanie
90Zadanie

`x` - ilość lat, od których Gdynia posiada prawa miejskie (w 1956)

`20x` - ilość lat, od których Kazimierz posiada prawa miejskie (w 1956)

 

Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później niż Kazimierz, czyli ilość lat, od których Gdynia posiada te prawa jest o 570 lat mniejsza niż ilość lat, od których prawa te posiada Kazimierz. 

 

`x+570=20x\ \ |-x`

`570=19x\ \ \ |:19`

`x=30` 

 

Skoro w 1956 roku Gdynia posiadała prawa miejskie od 30 lat, to znaczy, że otrzmała je w roku 

`1956-30=1926`

 

Wiemy, że Kazimierz otrzymał prawa miejskie 570 lat wcześniej niż Gdynia, czyli w roku

`1926-570=1926-500-70=1426-70=1426-20-50=1406-50=1356`

 

Odp: Kazimierz Dolny otrzymał prawa miejskie w 1356 roku, a Gdynia w 1926 roku.