Autorzy:Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2011
Pola figur narysowanych poniżej są równe x². 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Pola figur narysowanych poniżej są równe x².

77Zadanie
78Zadanie
79Zadanie
80Zadanie
81Zadanie

`a)\ 1/2*(x+5)*(2x-4)=x^2` 

`(x+5)*(1/2*(2x-4))=x^2` 

`(x+5)*(x-2)=x^2` 

`x(x-2)+5(x-2)=x^2` 

`x^2-2x+5x-10=x^2` 

`x^2+3x-10=x^2 \ \ \|-x^2` 

`3x-10=0\ \ |+10` 

`x=10/3=3 1/3` 

 

 

`b)\ (x-2)*(x+10)=x^2`  

`x(x+10)-2(x+10)=x^2`  

`x^2+10x-2x-20=x^2` 

`x^2+8x-20=x^2\ \ |-x^2` 

`8x-20=0\ \ |+20` 

`x=20/8=10/4=5/2=2 1/2`   

 

 

`c)\ ( 5+[ (x-5)+(x-4) ] )*(x+3)*1/2=x^2` 

`(5+x-5+x-4)*(x+3)*1/2=x^2` 

`(2x-4)*(x+3)*1/2=x^2` 

`(1/2*(2x-4))*(x+3)=x^2` 

`(x-2)*(x+3)=x^2` 

`x(x+3)-2(x+3)=x^2` 

`x^2+3x-2x-6=x^2` 

`x^2+x-6=x^2\ \ |-x^2` 

`x-6=0\ \ |+6` 

`x=6`