Autorzy:Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2013
Oblicz pola narysowanych trójkątów (przyjmij, że bok kratki ma długość 1). 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Oblicz pola narysowanych trójkątów (przyjmij, że bok kratki ma długość 1).

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

 

Pole trójkąta obliczamy jako: `P=1/2*a*h` , gdzie a oznacza długość podstawy, a h oznacza długość wysokości na nią opuszczonej. 

W dwóch pierwszych trójkątach na pomarańczowo zaznaczono podstawę i wysokość na nią opuszczoną. 

`P_1=1/2*4*7=2*7=14` 

`P_2=1/2*3*5=1/2*15=15/2=7 1/2` 

Trzeci trójkąt został podzielony na 2 mniejsze trójkąty -  o niebieskiej i zielonej wysokości. Pole trójkąta to suma pól tych 2 mniejszych trójkątów.

`P_3=1/2*3*3+1/2*3*3=9/2+9/2=18/2=9` 

Do czwartego trójkąta dorysowano tak, że powstał trójkąt prostokątny (pomarańczowy). Następnie narysowano odcinek tak, że utworzyły się 2 trójkąty o niebieskiej i zielonej wysokości. Szukane pole trójkąta to pole trójkąta prostokątnego odjąć pola trójkątów o niebieskiej i zielonej wysokości. 

`P_4=1/2*4*8-1/2*4*2-1/2*8*2=2*8-2*2-4*2=16-4-8=4`