Autorzy:Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2013
Korzystając z podanych wzorów funkcji i ich wykresów, ustal współrzędne zaznaczonych punktów. 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Korzystając z podanych wzorów funkcji i ich wykresów, ustal współrzędne zaznaczonych punktów.

1Zadanie
2Zadanie

a) Z wykresu odczytujemy, że A=(-2, ...), B=(1, ...) - możemy dokładnie odczytać pierwszą współrzędną. Druga współrzędna każdego punktu, to wartość, jaka jest osiągana przez funkcję w punkcie odpowiednio -2 i 1.

Obliczamy wartość funkcji dla x=-2

`y=1/6(-2-2)*(-2+3)^2=1/6*(-4)*1^2=1/6*(-4)*1=-4/6=-2/3` 

`A=(-2, -2/3)`  

 

Obliczamy wartość funkcji dla x=1:

`y=1/6*(1-2)*(1+3)^2=1/6*(-1)*4^2=-1/6*16=-16/6=-8/3=-2 2/3` 

`B=(1, -2 2/3)` 

 

b) Z wykresu odczytujemy, że C=(-6, ...), D=(2, ...).

Obliczamy wartość funkcji dla x=-6:

`y=1/(-6+2)+2=1/(-4)+2=-1/4+2=1 3/4`  

`C=(-6, 1 3/4)`   

 

Obliczamy wartość funkcji dla x=2:

`y=1/(2+2)+2=1/4+2=2 1/4` 

`D=(2, 2 1/4)`