Autorzy:Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Każda z liczb 1, 2, 3, 4, 5 jest rozwiązaniem jednego z poniższych równań 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Każda z liczb 1, 2, 3, 4, 5 jest rozwiązaniem jednego z poniższych równań

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Sprawdzamy kolejne równania, aż znajdziemy rozwiązanie: 

`T\ \ \ (5+x)*3=18` 

`x=1` 

`L=(5+1)*3=6*3=18` 

`P=18` 

`L=P`  

1 jest rozwiązaniem pierwszego równania. 

Mamy jeszcze do dyspozycji liczby 2, 3, 4, 5.

 

 

`O\ \ \ x*x-x=3*x`  

`x=2` 

`L=2*2-2=4-2=2` 

`P=3*2=6` 

`L ne P` 

 

`x=3` 

`L=3*3-3=9-3=6` 

`P=3*3=9` 

`L ne P` 

 

`x=4` 

`L=4*4-4=16-4=12` 

`P=3*4=12` 

`L=P` 

4 jest rozwiązaniem tego równania, zostały do dyspozycji liczby 2, 3, 5.

 

 

`B\ \ \ 5*x=15` 

`x=15:5=3` 

3 jest rozwiązaniem tego równania, do dyspozycji zostały liczby 2 i 5.

 

 

`R\ \ \ x^2-10=15` 

`x=2` 

`L=2^2-10=4-10=-6` 

`P=15` 

`L ne P` 

 

`x=5` 

`L=5^2-10=25-10=15` 

`P=15` 

`L=P` 

rozwiązaniem tego równania jest 5.

Do dyspozycji została tylko 2, sprawdźmy, czy spełnia ona ostatnie równanie.

 

 

`A\ \ \ (x-2)*(x+5)=0` 

`L=(2-2)*(2+5)=0*7=0` 

`P=0` 

`L=P` 

 

 

Mamy więc następujące pary literek i liczb:

`T\ \ \ 1` 

`O\ \ \ 4` 

`B\ \ \ 3` 

`R\ \ \ 5` 

`A\ \ \ 2` 

 

 

Hasło: TABOR