Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Piskorski Piotr, Gleirscher Agnieszka, Malicka Ewa, Pytlak Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Uzupełnij tabelę.4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij tabelę.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Merkury 57 909 170 - pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt

Wenus 108 208 926 - sto osiem milionów dwieście osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć

Ziemia 149 597 887 - sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem

MArs 227 936 637 - dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem