Autorzy:Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oceń poprawność zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P , jeżeli fałszywe - literę F. a) Każdy znak ostrzegawczy ma 3 osie symetrii, bo ma kształt trójkąta równobocznego 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oceń poprawność zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P , jeżeli fałszywe - literę F. a) Każdy znak ostrzegawczy ma 3 osie symetrii, bo ma kształt trójkąta równobocznego

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

a) PRAWDA

b) FAŁSZ, bo ma nieskończenie wiele osi symetrii

c) FAŁSZ bo ma 4 osie symetrii

d) FAŁSZ - ośmiokąta 

e) PRAWDA