Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe.

5Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`"I."`

`("x"+"y")^2+("x"-"y")^2= "x"^2+2"xy"+"y"^2+"x"^2-2"xy"+"y"^2=2"x"^2+2"y"^2= 2("x"^2+"y"^2)`

`"FAŁSZ, bo"`

`2("x"-"y")("x"+"y")=2("x"^2-"y"^2)`

 

`"II."`

`("x"+2"y")("x"-2"y")-3"x"^2-7= "x"^2-4"y"^2-3"x"^3-7= -2"x"^2-4"y"^2-7`

`"PRAWDA."`

`"Jakiekolwiek nie podstawimy liczby za niewiadome x i y, podniesione do kwadratu dadzą nam liczbę dodatnią."`

`"Przed każdą z tych liczb w tym wyrażeniu stoi znak minus, dlatego całe to wyrażenia ale i każda jego część będzie liczbą ujemną."`

 

`"III. FAŁSZ"`

`7-("x"-1)^2+("x"-1)^2= 7-("x"^2-2"x"+1)+("x"^2-2"x"+1)= 7-"x"^2+2"x"-1+"x"^2-2"x"+1=7`