Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Pole to iloczyn dwóch boków. Podane wyrażenie należy rozłożyć na iloczyn dwóch wyrażeń ( wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik na różne możliwe sposoby).

I PRAWDA

II PRAWDA

III PRAWDA

IV FAŁSZ

iloczyn tych dwóch wyrażeń da nam liczbę inną od wyrażenia które opisuje pole

V PRAWDA

VI FAŁSZ

(tak samo jak w IV)