Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Poniżej podano fakty historyczne i rok, w którym miały miejsce. Zapisz rok każdego wydarzenia, używając znaków rzymskich.4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Poniżej podano fakty historyczne i rok, w którym miały miejsce. Zapisz rok każdego wydarzenia, używając znaków rzymskich.

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

1088=MLXXXVIII

1364=MCCCLXIV

1543= MDXLIII

1596= MDXCVI

1791= MDCCXCI

1810= MDCCCX

1911= MCMXI

1944= MCMXLIV