Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Ponumeruj rysunki od 1 do 6 zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności, które prowadzą do skonstruowania dwusiecznej kąta o wierzchołku A4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ponumeruj rysunki od 1 do 6 zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności, które prowadzą do skonstruowania dwusiecznej kąta o wierzchołku A

4Zadanie
5Zadanie

Podpisujemy kolejno:

pierwsza kolumna (z lewej strony):

5

1

4

druga kolumna (z prawej strony):

2

3

6