Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wpisz w każdą lukę...4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wpisz w każdą lukę...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

I. W liczbie magą być użyte tylko raz następujące znaki: V ,L ,D.

II. Obok siebie moga stać co nawyżej trzy takie same znaki. Do tych znaków należą: I, X, C, M.

III. Znak I może porzedzać tylko znaki V lub X.

IV. Znak X moze poprzedzać tylko znaki L lub C.

V. Znak C może porzedzać tylko znaki D lub M