Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`"I." `

`root(3)(-16)= root(3)(-8*2)=root(3)(-8)*root(3)2=-2root(3)2`

`root(3)2\ "to liczba większa niż"\ root(3)1\ (1)\ "i mniejsza niż"\ root(3)8 \ (2)\ "zatem jest to jakaś liczba pomiędzy"\ 1\ "a"\ 2`

`"Mnożymy to przez"\ -2\ "stojące przed pierwiastkiem, czyli jest to liczba między"\ -2\ "a"\ -4`

`"I. B"`

 

`"II."`

`sqrt6\ "to jakaś liczba większa od"\ sqrt4 (2)\ "i mniejsza od"\ sqrt9 (3)\ "zatem jest to liczba leżąca pomiędzy"\ 2\ "a"\ 3`

`"II. D"`

 

`"III."`

`root(3)(-54) +3= root(3)(-27*2) +3= -3root(3)2+3`

`"Pierwiastek trzeciego stopnia z"\ 2\ "to liczba trochę większa od"\ 1\ "(wyjaśnione w podpunkcie pierwszym). Załóżmy przybliżenie równe"\ 1,2", wtedy:"`

`-3*1,2+3= -3,6+3=-0,6`

`"To nie dokładna wartość tego wyrażenia, ale można oszacować, że liczba ta leży na osi pomiędzy"\ 0\ "a" 1`

`"III. C"`

 

`"IV."`

`sqrt2\"to liczba większa od"\sqrt1=1\"a mniejsza od"\sqrt4=2`

`"Czyli liczba ta zawiera się w przedziale między"\ 1\ "a"\ 2"."`

`"IV. A"`