Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wykonaj mnożenie sum algebraicznych i wynik zapisz w postaci ax² +bx+c4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykonaj mnożenie sum algebraicznych i wynik zapisz w postaci ax² +bx+c

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

`I`

`(x+2)(x-3)=x^2-3x+2x-6= x^2-1x-6`

`a=1`

`b=(-1)` 

`c=(-6)` 

 

`II` 

`(2x-1)(x+6)= 2x^2+12x-1x-6=2x^2+11x-6`

`a=2` 

`b=11` 

`c=(-6)`

 

`III`

`3(x-4)(2x+1)=3(2x^2+x-8x-4)= 3(2x^2-7x-4)=6x^2-21x-12`

`a=6`

`b=(-21)`

`c=(-12)`

 

`IV`

`(5x-2)(x-3)=5x^2-15x-2x+6=5x^2-17x+6` 

`a=5` 

`b=(-17)` 

`c=6`