Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2013
Uzupełnij tabelkę:4.54 gwiazdek na podstawie 24 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

1) 

`P=50*6=300 cm^{2}`

`Obw=50+50+6+6=112cm`

2)

`25dm=2,5m`

`P=3*2,5=7,5 m^{2}`

`Obw=3+3+2,5+2,5=11m`

3)

`P=a*b => a=P/b`

`a=72/8= 9 mm`

`Obw=8+8+9+9=34 mm`

4)

`P=a*b => a=P/b`

`a=144/12= 12 cm`

`Obw=4*12=48 cm`

5) 

`Obw=2a+2b => a=(Obw-2b)/2`

`a=(78-2*20)/2=19 cm`

`P=20*19=380`

 

 

 

a 0,5m 3m 9mm 12m 19cm
b 6cm 25dm 8mm 12m 20cm

Pole prostokąta 

o bokach a i b 

300cm² 7,5m² 72mm² 144m² 380cm²

Obwód prostokata

o bokach a i b

112cm 11m 34mm 48m 78cm