Autorzy:Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo:Helion
Rok wydania:2013
Uzupełni tabelę, zapisując liczby słowami.4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełni tabelę, zapisując liczby słowami.

1Zadanie

sto trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy jeden

czterdzieści pięć milionów trzydzieści tysięcy siedemset

dwa miliardy pięć milionów trzysta tysięcy osiemdziesiąt

sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem

trzydzieści siedem miliardów dwa tysiące trzydzieści dwa

sto trzydzieści osiem miliardów dziewięćdziesiąt milionów sto

trzysta sześć miliardów dwieście milionów czterdzieści tysięcy

osiemnaście milionów piętnaście tysięcy sześć

siedem miliardów trzysta

dwanaście miliardów trzy miliony sto tysięcy cztery