Autorzy:Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo:Helion
Rok wydania:2013
Rozwiąż równania.4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Rozwiąż równania.

3Zadanie

a)

x+725=4251

Przenosimy wiadome na jedną stronę,a niewiadome na drugą ze zmianą znaku- tutaj wystarczy przenieść 725 na prawą stronę.

x= 4251-725

x=3526

 

 

b)

1345+x=2111

x=2111- 1345

x=766

c) x-675=1220

x=1220+675

x=1895

 

d)

5341-x=18

Przenosimy 18 na lewą stronę, a x na prawą:

5341-18=x

x=5323

e)

Jeśli x przemnożone jest bezpośrednio przez jakąś liczbę, obie strony równania przez nią dzielimy.

x*36= 1944                   /:36

x= 1944:36

x=54

f)8*x=2568           /:8

x=2568:8

x=321

g) jeśli po jednej stronie mamy iloraz niewiadomej i jakiejś liczby- niewiadoma jest dzielona przez liczbę, obie strony równania mnożymy przez tą liczbę.

x:72= 35   /*72

x=72*35

x=2520

h) mamy tu podobną sytuację- iloraz liczby i niewiadomej- jednak tutaj liczba dzielona jest przez x. Musimy więc pozbyć się najpierw tego dzielenia, mnożymy więc obie strony równania przez niewiadomą

676:x=52 

676= 52*x

Teraz tradycyjnie tak jak w równaniach z podpunktu e i f mamy mnożenie niewiadomej przez jakąś liczbę, więc dzielimy obie strony równania przez nią 

676= 52*x   /:52

676:52=x

x=13