Autorzy:B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2013
Podaj miary kątów: a) rombów4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj miary kątów: a) rombów

1Zadanie
2Zadanie

a) 40°- połowa kąta wewnętrznego rombu

40°*2=80°

w rombie i równoległoboku mamy zawsze dwie pary kątów o równej mierze

180°-80°=100°

80°,80°, 100°, 100°

 

180°-50°= 130°

50°,50°,130°,130°

 

b)

180°-120°=60°

120°,120°,60°,60°

 

 

jeśli |AB|=|AC| to trójkąt ABC jest równoramienny i dlatego kąty ABC, BCA muszą być równe

Odejmujemy od sumy kątów wewnętrznych w trójkącie kąt CAB i uzyskujemy sumę miar kątów przy podstawie tego trójkąta:

180°-40°=140°

czyli jeden kąt: 140°:2=70°

 

A kąt ABC to jednocześnie kąt równoległoboku

Zatem znamy już jego kąty wewnętrzne:

180°-70°=110°

70°,70°,110°,110°