Autorzy:B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo:Operon
Rok wydania:2013
Szerokość witrażu przedstawionego na rysunku wynosi 24 cm. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Szerokość witrażu przedstawionego na rysunku wynosi 24 cm.

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Szerokość witrażu wynosi 24 cm. Witraż na szerokość składa się z trzech rombów. Pionowa przekątna każdego z nich ma długość:
`24cm:3=8cm` 

Pole jednego rombu wynosi 40 cm². Jedna z przekątnych ma długość 8 cm. Obliczamy długość drugiej przekątnej (oznaczamy ją kwadracikiem).
`40cm^2=1/strike2^1*strike8^4cm*square`  
`40cm^2=4cm*square` 

Przez jaką liczbe należy pomnożyć 4, aby otrzymać 40? 
`4*10=40` 

Druga przekątna rombu ma więc długość równą 10 cm. 

Witraż, na długość, składa się z 4 rombów. Poziome przekątne rombów mają długość 10 cm.

 

Długość witrażu wynosi więc:
`4*10cm=40cm` 

Odpowiedź:

Witraż ma 40 cm długości.