Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Ziemi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Ziemi

21 Zadanie
23 Zadanie
16 Zadanie
22 Zadanie
24 Zadanie

objętośc jądra Ziemi=  

promień Ziemi =  

   promien zewnętrznyZiemi promień płaszcza Ziemi=promień zewnętrzny -grubość skorupy  

objetość Ziemi bez skorupy=  

objętość samego płaszcza =objętość Ziemi bez skorupy -objętość jądra Ziemi=  

objętośc całej Ziemi =  

  

stosunek objetości jądra Ziemi do całej Ziemi z płaszczem i skorupą

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: objętośc płaszca=8,9*10^11 km^3 objętość jądra 1,7*10 ^11 km^3 stosunek objętości około 0,16